Home | Writers | Contributing Authors | Books | Publishers | Media | Latest Update | What Media Says | Book Review | Translations | Story
If you are a writer yourself, help us grow the database? Get listed! — A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Dru dan Kisah Lima Kerajaan


Si Dru at ang Kuwento ng Limang Kaharian

Isang palaaway na batang babae ang napadpad sa mundo ng limang malulungkot na hari. Isang makapangyarihang puno ang magsisilbing daan para siya ay makauwi. Samahan si Dru sa kaniyang pakikipagsapalarn sa limang mahiwagang kaharian. … [Read more...]

Dru dan Kisah Lima Kerajaan

[Read more...]

error: